Phạm Hoàng Nam Phạm Hoàng Nam
9.9 10 592648 Designed by

Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2011

Nếu tôi tìm được người tôi yêu - Phạm Hoàng Nam

Ảnh  Flickr | Nếu tôi tìm được người tôi yêu - Phạm Hoàng Nam
Nếu tôi tìm được người tôi yêu
Sẽ chẳng thể nào tôi còn yêu một ai khác
Bởi trái tim bao năm dài lang bạt
Cũng chỉ để tìm cho thấy người tôi yêu
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...