Phạm Hoàng Nam Phạm Hoàng Nam
9.9 10 592648 Designed by

Thứ Tư, 9 tháng 9, 2009

Trương trình Với khán giả VTV3 phỏng vấn Phạm Hoàng Nam về đề tài tham dự Trí tuệ Việt NamSau hơn 1 năm nghiên cứu phát triển, sản phẩm phần mềm hỗ trợ khám phá thông tin văn hoá Dân tộc bằng thể hiện đa phương tiện trên máy tính của nhóm Namsoft, đã hoàn thành và tham dự Trí tuệ Việt Nam. Trước đó, sản phẩm này đã nhận được giải nhất cuộc thi Phần mềm sáng tạo, do Đại học Công nghiệp Hà Nội (Bộ Công Nghiệp) tổ chức.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...