Phạm Hoàng Nam Phạm Hoàng Nam
9.9 10 592648 Designed by

Thứ Hai, 30 tháng 1, 2012

Video Chùm thơ xuân Phạm Hoàng Nam, Thuỵ Anh - VTV1

Các độc giả yêu thơ cùng với Nhà thơ Vũ Quần Phương, Kim Bình, Thuỵ Anh, 
Ánh Tuyết, Phạm Hoàng Nam tại trường quay S1, VTV

Thứ Năm, 5 tháng 1, 2012

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...