Phạm Hoàng Nam Phạm Hoàng Nam
9.9 10 592648 Designed by

Thứ Tư, 6 tháng 7, 2011

Có em đang kề bên - Phạm Hoàng Nam

Ảnh: Flickr; Có em đang kề bên - Phạm Hoàng Nam


ới ánh đèn  đêm
Bên tôi là gió
Bên tôi là tiếng vi không
Trước mặt tôi là cuộc đời
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...