Phạm Hoàng Nam Phạm Hoàng Nam
9.9 10 592648 Designed by

Thứ Hai, 30 tháng 1, 2012

Video Chùm thơ xuân Phạm Hoàng Nam, Thuỵ Anh - VTV1

Các độc giả yêu thơ cùng với Nhà thơ Vũ Quần Phương, Kim Bình, Thuỵ Anh, 
Ánh Tuyết, Phạm Hoàng Nam tại trường quay S1, VTV

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...