Phạm Hoàng Nam Phạm Hoàng Nam
9.9 10 592648 Designed by

Thứ Hai, 6 tháng 6, 2011

Cứu tôi đi em - Phạm Hoàng Nam

Ảnh: Petalia.org. Cứu tôi đi em - Phạm Hoàng Nam
Trôi mãi
Tôi trôi từ miền xa thẳm thời gian về dây
Vướng nơi em
Tôi ngô nghê đến tội nghiệp
Chợt hiểu rằng em yêu tôi

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...