Phạm Hoàng Nam Phạm Hoàng Nam
9.9 10 592648 Designed by

Thứ Tư, 18 tháng 5, 2011

Hỏi - Phạm Hoàng Nam

 
Ảnh Google. Hỏi -  Phạm Hoàng Nam

Bên đường dừng lại ta ngắm sao
Đêm vắng trăng gió thổi lao xao
Lặng lẽ ôm anh em thầm hỏi
Mình sẽ yêu nhau tới khi nào?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...